Wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny Rev Elka

O mnie

Ukończyłam studia – Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiki i Psychologii w Białymstoku w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej. Jestem nauczycielem dyplomowanym, oligofrenopedagogiem, terapeutą zajęciowym a także terapeutą integracji sensorycznej. Od ponad 26 lat pracuję z małymi i starszymi dziećmi, również z różną niepełnosprawnością.

Prowadzę terapię dla małych dzieci od 6 miesiąca życia do 3 roku życia, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży i osób dorosłych.

Diagnozuję, planuję i prowadzę dla nich terapie integracji sensorycznej. Wykorzystuję w swojej pracy innowacyjny system wspierający diagnozę i terapię zaburzeń procesów integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami poniżej 4 roku życia KATIS (Komputerowy Asystent Terapii Integracji Sensorycznej) – więcej informacji na stronie www.katis.pl. Posiadam m. in. uprawnienia do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami. Jestem certyfikowanym terapeutą czaszkowo – krzyżowym   (Teraphy Cranio – Sacralna CST1, CST2).

Prowadzę zajęcia grupowe dla dzieci z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), terapię neurotaktylną, terapię ręki, terapię pedagogiczną.

W swojej pracy stosuję metody komunikacji alternatywnej i wspierającej PECS (I i II stopień). Wykorzystuję również Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe, oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem Przesiewowym INPP – Instytut Psychologii Neurofizjologicznej. Zwracam szczególną uwagę na potrzeby rozwojowe i możliwości podopiecznych. Staram się rozwijać ich kreatywność, motywować dzieci do pokonywania trudności i zachęcać do czynnego uczestniczenia w zajęciach.

Wykorzystuję techniki arteterapii i socjoterapii. Współpracuję z rodzicami, udzielam porad na temat tego, jak można wpływać na prawidłowy rozwój i zachowanie dziecka. Sukcesywnie podnoszę swoje kwalifikacje na różnego rodzaju szkoleniach, kursach, konferencjach i sympozjach naukowych.

Oferta

Cennik ulega zmianie od 01.01.2024 r.

Terapia integracji sensorycznej

Małe dziecko (od 6 m.ż. do 3 r.ż.), dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież i osoby dorosłe.

130 zł

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Małe dziecko (od 6 m.ż. do 3 r.ż.), dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież i osoby dorosłe.

600 zł – 800 zł

KATIS

Dzieci poniżej 4 roku życia.

600 zł – 800 zł

Ocena ryzyka zaburzeń sensorycznych

Małe dziecko (od 6m.ż, do 3 r.ż.), dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież i osoby dorosłe.

200 zł – 250 zł

Terapia czaszkowo-krzyżowa (Cranio Sacralna)

Dzieci i osoby dorosłe.

160 zł – do 90 min

Terapia ręki

130 zł

Terapia neurotaktylna

Małe dziecko (od 6 m.ż. do 3 r.ż.), dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież i osoby dorosłe.

120 zł

Konsultacje

Małe dziecko (od 6 m.ż. do 3 r.ż.), dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież i osoby dorosłe.

170 zł – 220 zł

Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonej sali i trwają 50 min+/-10 min.

Rozmowa z terapeutą (zalecenia, wymiana informacji).

Cena: 130 zł

4h spotkania diagnostyczne w tym wywiad z rodzicem, obserwacja kliniczna dziecka, testy południowo kalifornijskie Ayers oraz omówienie pisemnej diagnozy SI wraz z zaleceniami.

Cena: 600 zł

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy w  warunkach domowych dziecka

Cena: 800 zł

(Komputerowy Asystent Terapii Integracji Sensorycznej) innowacyjny system wspierający diagnozę i terapię zaburzeń integracji sensorycznej dla dzieci
z zaburzeniami poniżej 4 roku życia Tą innowacyjną platformę informatyczną do wczesnego diagnozowania i terapii dzieci opracowali specjaliści z warszawskiego Centrum Procesów Sensorycznych-Sensum Mobile. Jest skierowany dla dzieci od 12 miesiąca do 4 lat i 11 miesięcy. Program został stworzony, aby pomógł rozwiać wszelkie wątpliwości każdego rodzica, który uważa, że jego dziecko może mieć zaburzenia procesów sensorycznych. To pierwszy taki inteligentny program diagnostyczno-terapeutyczny. Inteligentny bo uczy się coraz precyzyjniej analizować wyniki badań i terapii wraz z wzrastającą ilością badanych dzieci. Asystent bo pomaga, towarzyszy rodzicowi, a w szczególności terapeucie w diagnozowaniu, programowaniu i prowadzeniu terapii. Za pomocą tej platformy terapeuta przekazuje informację , a także ćwiczenia rodzicom, dzięki czemu cześć zadanych ćwiczeń ( w postaci filmików demonstracyjnych) można wykonywać z dzieckiem w domu co przyspieszy skorygowanie zaburzeń SI.

Cena: 600 zł

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia diagnozy w  warunkach domowych dziecka

Cena: 800 zł

Ocena ryzyka zaburzeń sensorycznych

Cena: 200 zł

Ocena ryzyka zaburzeń sensorycznych w domu dziecka

Cena: 250zł

Więcej informacji na temat terapii czaszkowo-krzyżowej znajdziecie na stronie Upledger Institute Poland. Poniżej znajdują się linki:

Czym jest terapia CRANIOSACRALNA UPLEDGERA?

Zastosowanie

Cena: 160 zł

Terapia ręki jest potrzebna jeśli zauważono u dziecka pewne dysfunkcje w zakresie posługiwania się dłonią. Zajęcia zaczynają się na sali gimnastycznej od wzmocnienia całego ciała: stabilizacji posturalnej i prawidłowego napięcia mięśniowego.

Czas trwania zajęć:  50 min+/-10 min.

Rozmowa z terapeutą (zalecenia, wymiana informacji).

Cena: 130 zł

Jest to rodzaj masażu podczas, którego dokonuje się stymulacji skóry. Dzięki niemu  pobudza się i przygotowuje receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia. Masaż aktywizuje rozwój funkcji mózgu i układu nerwowego. Relaksuje i wspiera rozwój dziecka. Terapię tą stosuje się także jako wspomaganie terapii osób dorosłych. Więcej informacji na stronie https://masgu.com/terapia-neurotaktylna

Czas trwania:  45 min +/-10 min.

Rozmowa z terapeutą(zalecenia, wymiana informacji).

Cena: 120 zł

Konsultacja

Cena: 170 zł

Konsultacja w domu dziecka

Cena: 220zł

Kontakt

„Rev Elka”

Wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny

Elżbieta Małyszko

ul. Kazimierza Tetmajera 6

15-693 Białystok

tel: 502 229 023

Zajęcia terapeutyczne odbywają w Białymstoku ul. Produkcyjna 92B w budynku „Dom przewoźnika”.

e-mail: [email protected]

NIP: 542 220 40 29

Opłaty dokonywane są przelewem na numer konta:

09194010766000506500000000

Opłatę przelewem na konto za diagnozę procesów integracji sensorycznej, konsultację, ocenę ryzyka zaburzeń sensorycznych należy dokonać przed spotkaniem.

Opłaty za prowadzone regularne terapię dokonuje się pod koniec miesiąca również przelewem.

Jest wystawiana faktura.